• LinkedIn

Update DLTC & Corona

mrt 13, 2020   //   by Albert Riemersma   //   Nieuws  //  Reacties uitgeschakeld voor Update DLTC & Corona

Update 1 juli 2020: Kantine & kleedkamers weer open

Goed nieuws! Per 1 juli gaat de kantine, terras & kleedkamers ook weer open. Dit betekent dus dat we weer kunnen genieten van een goed kop koffie of een lekker koud biertje na de inspanningen! Blijft natuurlijk wel van belang om de hygiëne- en afstandsmaatregelen goed intact te houden!

Het openen van de kantine houdt ook in dat we bardiensten nodig hebben! In de zomerperiode is het de bedoeling dat de kantine open gaat op doordeweekse dagen van 20:00-22:30 uur. Heb je een paar uurtjes over in de avond? Schrijf je in via de clubapp of neem contact op met Hylke Simonides via whatsapp op 06-46002806.

Update 9 mei 2020: Het buitenseizoen begint!

Het buitenseizoen begint!
Het kabinet heeft aangegeven dat vanaf 11 mei het buitensporten voor de niet-contactsporten voor 18+ van start mag gaan. Dat betekent dat nu al onze leden de gelegenheid hebben om aan het buitenseizoen te beginnen. Dit gaat echter wel volgens bepaalde richtlijnen. Het NOC/NSF heeft samen met de KNLTB protocollen gemaakt waaraan wij als vereniging en u als tennisser zich aan dient te houden. U kunt de volledige informatie op de site van DLTC terug vinden. Hoe wij de protocollen op ons tennispark gaan invoeren kunt u verderop in de nieuwsbrief terug vinden.

We vertrouwen op ieders verantwoordelijkheid hierin en schroom ook niet een ander aan te spreken wanneer afspraken niet voldoende worden nagekomen. Als we er samen voor zorgen dat we volgens de richtlijnen op de baan zijn, kan de veiligheid voor iedereen zoveel mogelijk gewaarborgd worden.

We wensen iedereen weer heel veel tennisplezier toe. Houd afstand, denk aan de afspraken, dan staat niets meer in de weg om er een fantastische tenniszomer van te maken.

Tennislessen voor de senioren
De trainers zijn druk bezig de indeling rond te krijgen en zijn van plan om op maandag 18 mei met de trainingen te beginnen. Heeft u hier vragen over kunt u via dit mail adres met hen contact opnemen: trainers@playtennis.nl

Verlichting op de baan
Omdat de kantine gesloten is gaan we ervoor zorgen dat op de werkdagen (uitgezonderd feestdagen) de banen verlicht worden. Om 19.30 uur komt er iemand om de verlichting aan te doen en 22.30 uur gaat de verlichting uit.

KNLTB Clubapp
Vanuit de clubapp van de KNLTB is het mogelijk om vanuit huis een baan te reserveren. Op dit moment heeft DLTC deze app nog niet gekoppeld aan het ledenbestand. We gaan onderzoeken of we deze app willen gebruiken.

ALV uitgesteld
Op 18 mei stond de ALV gepland. Deze kan door de huidige situatie niet plaatsvinden. Met de spoedwet vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, officieel genaamd Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, wordt het mogelijk gemaakt om de ALV vier maanden uit te stellen of de ALV digitaal plaats te laten vinden. Wij kiezen ervoor om de bijeenkomst eerst uit te stellen en hopen in het najaar zo snel mogelijk met een nieuwe datum te komen.

Camera toezicht
Omdat er de laatste periode veel ongewenst bezoek op avonden op het park is, worden er rondom de kantine camera’s opgehangen zodat we mogelijke vandalen in beeld kunnen krijgen. We hopen hiermee de overlast te beperken.

De richtlijnen van DLTC

Wat doet u thuis:

 • Voor u naar de tennisbaan komt: goed handen wassen
 • Na het tennissen thuis douchen; de kleedkamers zijn gesloten

Zijn de kantine en het terras open?
Nee, de kantine is tot 1 september gesloten. Het terras is tot 1 juni gesloten. We willen iedereen dan ook vragen de nazit tot 1 juni thuis te doen en na het spelen meteen naar huis te gaan. Ook niet op het terras blijven kijken. De toiletten zijn wel toegankelijk.

Hoe gaat het afhangen?

 • Een persoon van het gezelschap gaat het gebouw binnen om de baan af te hangen
 • Bij het afhangbord 1,5m afstand houden van elkaar; max 2 personen bij het afhangbord; eventueel buiten wachten
 • Bij het afhangbord staat reinigingsmiddel; voor u gaat afhangen uw handen reinigen

Met hoeveel personen de baan op?
Om de 1,5m afstand te waarborgen geeft de KNLTB aan dat er slechts twee personen op een baan mogen zijn. Indien er sprake is van spelers uit één gezin, wonende in hetzelfde huis, mogen er vier personen op de baan. Deze afspraak geldt tot 1 juni. Het perspectief is dat na 1 juni waarschijnlijk weer 4 spelers op één baan mogen.

Op de baan

 • Houd afstand van uw medespelers (geen high fives ed)
 • Bij baanhelft wissel: loop met de richting van de klok
 • Afgeschreven? Wacht tot de baan leeg is en dan de baan betreden
 • Speel met duidelijk gemerkte tennisballen
 • Scoreborden kunnen niet gebruikt worden
 • Ook op het bankje; 1,5 m afstand

Kan er al getosst worden?
Nee, de toss-avond en de toss-ochtend gaan nog niet beginnen. Misschien na 1 juni.

Even een balletje slaan tegen de tennismuur?
Jazeker, dat kan. Je mag hier met maximaal twee spelers tegelijk zijn.

De playground
Deze is voor de jeugd t/m 12 jaar. Onder toezicht mogen ze hier onbeperkt tennissen

Kan er in de hal getennist worden?
Nee, tot 1 september is dit niet mogelijk. Ook de trainingen worden niet naar binnen verplaatst mocht het slecht weer zijn.

Druk op het park?
We begrijpen dat iedereen staat te trappelen om te beginnen. Het kan daarom de eerste dagen best druk zijn. Zorg er dan voor dat u de 1,5m in acht houdt, niet in groepen bijeen staan (max 3 personen), niet langs de baan staan om te kijken. Beter om eerst weer naar huis te gaan en later terug te komen.

Wanneer thuisblijven?
Voor iedereen geldt; Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°), verlies van reuk/smaak.

Tennislessen voor de senioren
De trainers zijn druk bezig de indeling rond te krijgen en zijn van plan om op maandag 18 mei met de trainingen te beginnen. Heeft u hier vragen over kunt u via dit mail adres met hen contact opnemen: trainers@playtennis.nl

Recreatief tennis voor de jeugd t/m 18 jaar
De jeugd mag recreatief tennissen wanneer er iemand op het park is die toezicht houdt. Is er niet iemand aanwezig, kan er ook niet getennist worden. Daarbij geldt dat t/m 12 jaar onbeperkt aantal spelers op de baan mag en t/m 18 jaar vier spelers op een baan.

Update 25 april 2020: versoepeling voor de jeugd

Het kabinet heeft afgelopen week bekend gemaakt dat bijna alle maatregelen tot ten minste 20 mei worden verlengd. Een versoepeling van de maatregelen is er voor de jeugd t/m 18 jaar. Onderzoek wijst uit dat het besmettingsgevaar in deze doelgroep vrij laag ligt. Dat houdt voor de trainers in, dat zij de trainingsactiviteiten aan deze doelgroep vanaf 29 april mogen en kunnen gaan beginnen. Voor de jeugd natuurlijk een fijn bericht.
Op ons tennispark gaan we de hygiëne-maatregelen inrichten en we gaan er vanuit dat een ieder deze ook nakomt. De maatregelen zijn, naast de algemeen geldende hygiëne-afspraken, als volgt:

 • Tijdens de trainingen:
 • Kinderen komen zelf naar de tennisbaan of ouders brengen en halen de kinderen. Het is niet toegestaan dat ouders tijdens de training op het tennispark zijn.
 • Kom max 10 minuten voor de training en ga na de training direct naar huis
 • De trainers houden de 1,5 m afstand tav de tennissers in acht.
 • t/m 12 jaar mogen de kinderen met max zes spelers op één baan. De 1,5 m tussen de kinderen is hier niet van toepassing.
 • De jeugd van 13 t/m 18 jaar moet de 1,5 m afstand wél in acht nemen; daarom max vier spelers per baan.
 • Bij het opkomen en verlaten van de baan houdt iedereen de 1,5 m afstand in acht.
 • Na de trainingen verwijderen de trainers de netten weer van de banen
 • In het gebouw zijn de kleedkamers en de kantine gesloten
 • Het toilet is toegankelijk; hierbij wel opletten of er al iemand in de toiletruimte aanwezig is. In dat geval in de hal wachten.
 • Daar waar noodzakelijk vragen we de spelers regelmatig handen te wassen.
 • Bij de ingang komen flacons handgel /zeep staan
 • Na iedere trainingsdag wordt er schoongemaakt in het gebouw. (toilet, deurklinken etc)

De trainers hebben ondertussen contact opgenomen met de jeugdleden, dus zij zijn op de hoogte van de trainingstijden. Mocht dit nog niet het geval zijn, neem dan even contact op met de tennisschool via training@playtennis.nl

Voor iedereen geldt: heb je ziekteverschijnselen of zijn er gezinsleden ziek: blijf dan thuis.

Voor de leden van 19 jaar en ouder betekent het dat die nog geduld moeten hebben. Na 20 mei horen we in hoeverre voor deze doelgroep tennisactiviteit opgestart kan worden. Het tennispark is alleen toegankelijk voor de trainingen. Recreatief tennissen voor de jeugd t/m 18 jaar wordt nog niet toegestaan.

KNLTB: Voorjaarscompetitie uitgesteld

De KNLTB heeft de voorjaarscompetitie in eerste instantie verschoven naar het najaar. De start is vanaf 7 september. Zie voor de volledige planning onderstaand schema. Eén en ander is natuurlijk nog wel in afwachting van versoepeling van de Corona-maatregelen door het Ministerie. Ook is er nog geen duidelijkheid over welke vorm de competitie zal krijgen. Over het inschrijven komt ook nog nadere informatie. We verwachten eind mei hier meer over te horen. 

Update 1 april 2020: verlenging sluiting sportpark en uitstel van de voorjaarscompetitie

Het kabinet heeft gisteravond toegelicht de genomen maatregelen inzake de bestrijding van het Corona-virus te verlengen tot 28 april. Dit betekent dat alle activiteiten bij DLTC tot 28 april worden geannuleerd en dat het tennispark tot nadere berichtgeving gesloten blijft.

De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie blijft voorlopig uitgesteld naar begin mei.Het kabinet heeft aangekondigd op 21 april een besluit te nemen over het vervolg van de maatregelen na 28 april. De KNLTB neemt zo snel mogelijk na 21 april het besluit of de nieuwe startdatum en planning van de competities haalbaar is of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. We houden ons hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF.

Update 31 maart 2020: Pinkstertoernooi geannuleerd

Helaas zal het Pinkstertoernooi dit jaar niet plaatsvinden als gevolg van de maatregelen van de overheid rondom het Corona-virus om tot 1 juni geen grootschalige evenementen toe te staan. In overleg met de KNLTB is daarom het Pinkstertoernooi afgelast.

Update 19 maart 2020: uitstel van de voorjaarscompetitie

Bericht vanuit de KNLTB over de Voorjaarscompetitie:

KNLTB Voorjaarscompetitie uitgesteld tot begin mei
De maatregelen hebben gevolgen voor de KNLTB Voorjaarscompetitie. Voor meer dan 200.000 tennissers is de competitie hét hoogtepunt van het tennisseizoen. We proberen er dan ook alles aan te doen om de competitie door te laten gaan, voor zover de situatie het toelaat. Uiteraard staat de gezondheid van onze leden voorop. De afgelopen dagen heeft de KNLTB daarom alle mogelijke scenario’s en bijbehorende consequenties in kaart gebracht en een besluit genomen over de verdere uitvoering van de competitie. De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie wordt voorlopig uitgesteld naar begin mei.

Op dit moment ligt het verenigingsleven stil en kunnen we nog niet voorzien tot wanneer de maatregelen omtrent het coronavirus aanhouden. Het voorlopig opschuiven van de startdatum van de competities naar begin mei is daarom het best mogelijke scenario. Op deze manier kunnen we voor de zomervakantie een volledige competitie afspelen en wordt verenigingen en spelers voldoende ruimte geboden om zich voor te kunnen bereiden. 

Uiterlijk 1 mei neemt de KNLTB het besluit of de nieuwe startdatum en planning haalbaar zijn of dat er nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. We houden ons hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF.

Update 15 maart 2020: sluiting van het tennispark en alle activiteiten

Beste leden van DLTC,

Het kabinet heeft vanmiddag verdergaande maatregelen getroffen inzake de bestrijding van het Corona-virus. Betekent dat per heden alle activiteiten bij DLTC tot 6 april worden geannuleerd en dat het tennispark wordt gesloten.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor de Voorjaarscompetitie. We wachten verdere berichtgeving van de KNLTB af hoe dit wordt opgepakt.

Met sportieve groet, Bestuur DLTC