Clubwerk

Hieronder staan de afspraken rond clubwerk zoals die in 2015 gelden voor alle leden van onze club.

Uitgangspunt is dat alle leden samen staan voor alle klussen die gedaan moeten worden, en dat we het werk zo eerlijk mogelijk verdelen. Ieder doet iets, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom werken we met een puntensysteem, waarbij elk punt staat voor een uurtje clubwerk. We verwachten dat elk lid per jaar 10 uur bijdraagt aan het prettig functioneren van onze club. Leden die meedoen aan MKMT, en dus ook lid geworden zijn van DLTC, hebben een clubwerkverplichting naar rato van het aantal maanden dat ze lid zijn (zie schema verderop).

Voor leden vanaf 18 jaar is clubwerk verplicht. Oudere leden (70+) kunnen op verzoek vrijstelling krijgen.

Er is daarnaast de mogelijkheid om clubwerk af te kopen als het om persoonlijke redenen niet mogelijk of wenselijk is om het uit te voeren.  Dat kost  €75,00; melden aan de clubwerkcie (clubwerk@dltc.nl). Hilbrand Geertsma (h.geertsma@upcmail.nl) regelt de financiële afhandeling.

Clubwerk is in 3 soorten werk onder te verdelen:

 1. Klussen. Dit kan zijn onderhoudswerk aan de gebouwen, tuinonderhoud, schoonmaakwerk enz. Hiervoor staat een kluslijst op onze site.  Je kunt intekenen op een klus en wanneer deze uitgevoerd is krijg je punten toegekend.
 2. Functies. Je bent actief in een commissie, in het bestuur of in een andere functie, bijv. het organiseren van de Open dag of een toernooi. Er staan geregeld vacatures op onze website en in de kantine, houd dit in de gaten als je belangstelling hiervoor hebt.
 3. Bardiensten. We hebben een kantine die vaak open is, en dus veel mensen hiervoor nodig. We werken met een bardienstplanner op internet, www.afhangbord.nl. Links zie je dan de link naar Bardiensten waar je zelf kunt intekenen op een bardienst. Hieronder staan de reglementen.
Om in de bardienstplanner te komen moet je een wachtwoord aanvragen via lidmaatschap@dltc.nl.

Daarna kun je in de Bardienstplanner zien welke diensten nog open staan (rood), en daar kun je op intekenen. Je punten worden automatisch bijgeteld.

Puntentelling:

 • middag/ vroege avonddienst 19.00- 21.00 2 punten
 • late avonddienst 21.00-23.15 4 punten
 • zaterdagochtend 4 punten
 • weekenddagdienst 3 punten
 • zaterdagavond ` 18.45-21.30 5 punten
 • zondagavond 5 punten
 • Toernooi vroege bardienst 3 punten
 • Toernooi late bardienst 4 punten
 • Zomerperiode 2 punten

Clubwerkverplichting nieuwe leden is afhankelijk van de maand van ingang van het lidmaatschap.

 • januari 10 punten
 • februari/mrt 8
 • april/mei/juni 6
 • juli/aug/sept 4
 • okt/nov 2
 • dec 0

Wijzigen van bardiensten kan tot 14 dagen voor de geplande bardienst; eerst een nieuwe datum inschrijven, dan kan de oude datum verwijderd worden. Ben je te laat, dan kun je handmatig laten uitschrijven door Klaas Willem Sietsma (k.w.sietsma@hetnet.nl). We verwachten dan dat je zelf vervanging regelt.

Voor nieuwe leden wordt een paar keer per jaar een introductie over clubwerk (met name bardiensten) verzorgd. Houd de informatie in nieuwsbrieven, op de website en via de mail in de gaten. Voor vragen over bardiensten kun je ook de bardienstcoördinatoren benaderen. Wil je individueel kennismaken met de club, dan kan onze gastvrouw een introductie verzorgen. Voor specifieke vragen over de bardiensten en het inschrijven kun je terecht bij een van de bardienstcoördinatoren. Alle contactgegevens vind je hier op de website.