• LinkedIn

Clubwerk

Hieronder staan de afspraken rond clubwerk zoals die in 2015 gelden voor alle leden van onze club.

Uitgangspunt is dat alle leden samen staan voor alle klussen die gedaan moeten worden, en dat we het werk zo eerlijk mogelijk verdelen. Ieder doet iets, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom werken we met een puntensysteem, waarbij elk punt staat voor een uurtje clubwerk. We verwachten dat elk lid per jaar 10 uur bijdraagt aan het prettig functioneren van onze club. Leden die meedoen aan MKMT, en dus ook lid geworden zijn van DLTC, hebben een clubwerkverplichting naar rato van het aantal maanden dat ze lid zijn (zie schema verderop).

Voor leden vanaf 18 jaar is clubwerk verplicht. Oudere leden (70+) kunnen op verzoek vrijstelling krijgen.

Er is daarnaast de mogelijkheid om clubwerk af te kopen als het om persoonlijke redenen niet mogelijk of wenselijk is om het uit te voeren.  Dat kost  €75,00; melden aan de clubwerkcie (clubwerk@dltc.nl). Hilbrand Geertsma (h.geertsma@upcmail.nl) regelt de financiële afhandeling.

Clubwerk is in 3 soorten werk onder te verdelen:

  1. Klussen. Dit kan zijn onderhoudswerk aan de gebouwen, tuinonderhoud, schoonmaakwerk enz. Je kunt je aanmelden voor klussen bij de clubwerkcie (clubwerk@dltc.nl) en wanneer deze uitgevoerd is krijg je punten toegekend.
  2. Functies. Je bent actief in een commissie, in het bestuur of in een andere functie, bijv. het organiseren van de Open dag of een toernooi. Er staan geregeld vacatures op onze website en in de kantine, houd dit in de gaten als je belangstelling hiervoor hebt.
  3. Bardiensten. We hebben een kantine die vaak open is, en dus veel mensen hiervoor nodig. We werken met een bardienstplanner op internet. Lees hier meer uitleg over de bardiensten.

Voor nieuwe leden wordt een paar keer per jaar een introductie over clubwerk (met name bardiensten) verzorgd. Houd de informatie in nieuwsbrieven, op de website en via de mail in de gaten. Voor vragen over bardiensten kun je ook de bardienstcoördinatoren benaderen. Wil je individueel kennismaken met de club, dan kan onze gastvrouw een introductie verzorgen. Voor specifieke vragen over de bardiensten en het inschrijven kun je terecht bij een van de bardienstcoördinatoren. Alle contactgegevens vind je hier op de website.