E-mail adressen

Bij DLTC zijn vele commissies actief die er voor zorgen dat de vereniging draaiende blijft. Hieronder zie je de contactgegevens van de verschillende commissies:

Bestuur

Anke-Mare Haanstra – voorzitter (voorzitter@dltc.nl)
Piet de Meer – secretaris (secretariaat@dltc.nl)
Jan Boonstra – penningmeester (penningmeester@dltc.nl)
Martijn Hoekstra – clubwerk (clubwerk@dltc.nl)
Martin Sijtsma – privacy (privacy@dltc.nl)

Overige contactpersonen

Jan Boonstra – indoortennis (indoortennis@dltc.nl)
Auke Hoekstra – KNLTB competitie (competitie@dltc.nl)
Rick Gjaltema – helpdesk kassa (kassa@dltc.nl)
Pietsje van der Meulen – kantinebeheer en losse baanverhuur hal
Annelies Bouma – lidmaatschap (lidmaatschap@dltc.nl)
Elsa Brasser – seniorentennis (seniorentennis@dltc.nl)
Ellen de Vries-Veldman – jeugdcommissie (jeugdcommissie@dltc.nl)
Jort de Vries – trainers (training@dltc.nl)
Jan Koster – winterweekendcompetitie (winterweekendcompetitie@dltc.nl)
Pedro Verhoekcx – zondagavondtennis (zondagavondtennis@dltc.nl)
Piet Bakker – archief (archief@dltc.nl)
Jack de Jong – communicatie (communicatie@dltc.nl)
Albert Riemersma – webmaster (webmaster@dltc.nl)
Maria Rozenboom – gastvrouw MKMT (mkmt@dltc.nl)