• LinkedIn

Instroom reguliere training

Heb je Maak kennis met Tennis afgerond of ben heb je een tijdje niet getennist? Dan is er de mogelijkheid om in te stromen in de reguliere lessen. Hiervoor kun je contact opnemen met de trainers via training@dltc.nl.