• LinkedIn

Competitie

Elk jaar is het mogelijk om voorjaars- en najaar competitie te spelen. Jaarlijks doen er 30.000 teams mee in Nederland!

Competitie spelen is het gevoel van samen willen winnen en elkaar steunen als er verloren wordt. Naast het wedstrijdelement heeft competitie spelen nog een extra dimensie: het zorgt voor veel sfeer en gezelligheid. Tennis is leuker als je wedstrijden speelt!

Is er de wens om competitie te spelen, dan dienen de volgende zaken in de gaten gehouden te worden:

  1. Iedereen dient zichzelf op te geven via een aanmeldingsformulier (geldt voor alle teams, dus ook voor onze toppers!).
  2. Aanmeldingsformulieren voor de competitie liggen in de kantine en kunnen ingeleverd worden via het postvakje van de trainers of per mail competitie@dltc.nl.
  3. U kunt zich als team opgeven bij de competitieleider. Vermeld daarbij de namen van alle spelers, hun KNLTB-nummer, de aanvoerder en de gewenste competitie. In verband met speelsterktes kan afwijking van de gevraagde indeling noodzakelijk zijn.
  4. Heb je geen team en wil je toch graag competitie spelen? Neem dan contact op met de competitieleider. Hij kan dan zien welk team evt. bij jouw speelsterkte zou kunnen passen.
  5. Als u zich opgeeft voor competitie, dan verplicht u zich tot het verrichten van bardiensten. Bardiensten in het kader van competities leveren geen punten op. Dit geldt overigens alleen voor senioren.
  6. De kosten van de competitie (ballen, inschrijfgeld, maar ook eventuele boetes) komen voor rekening van de teams en dienen voor de start van het seizoen betaald te worden.
  7. competitiereglement senioren
  8. Competitieleider is Auke Hoekstra, bereikbaar via het volgende mailadres: competitie@dltc.nl.

Uitgebreide informatie betreffende de competitie (o.a. speeldata) vindt u op de KNLTB site. DLTC biedt niet alle competitiesoorten aan. Kijk hiervoor op het inschrijfformulier voor Jeugd en Senioren.