World Tour

De jeugd van DLTC doet mee aan de World Tour. Dit is een leuke manier om elkaar beter te leren kennen en alvast wat wedstrijdervaring op te doen. De World Tour is verdeeld in de categorieën rood en oranje. Van je trainer krijg je jaarlijks bericht wanneer je je hiervoor in kunt schrijven. De dubbels worden ‘ad random’ door een computerprogramma (Tenniskids planner) samengesteld. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus incl. de tramrails.

De World Tour bestaat uit twaalf speelmomenten, verdeeld over meerdere maanden in het jaar. Hierdoor komen de kinderen bijna het hele jaar door in aanraking met tennis. Elke speeldag staat in het teken van een wereldstad die de profs ook aandoen binnen de ATP World Tour.
Onderstaande leeftijdsindeling is een adviesrichtlijn met een marge van 2 jaar per kleur en wordt gehanteerd bij alle KNLTB-wedstrijden voor kinderen t/m 12 jaar en is geldig voor heel het kalenderjaar 2017.

 

Om mee te doen met de World Tour moet een kind lid zijn van een KNLTB vereniging (bondsnummer hebben). De functionaris Tenniskids van de vereniging, bepaalt in overleg met de trainer(s) waar het kind het best in past qua kleur en niveau.

World Tour Rood

Kinderen die tennissen in rood maken kennis met leuke activiteiten en spelen korte wedstrijden in de Tenniskids competitie: de World Tour Rood.

Hoe werkt het?

 • Een team bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers.
 • Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • Het is voor kinderen t/m 9 jaar. In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor oranje, mogen kinderen 2 jaar ouder zijn. Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood aan kan, mag hij of zij 2 jaar jonger zijn.
 • Kinderen kunnen spelen in rood 1 (R1, gevorderden) of rood 2 (R2, beginners). Alle kinderen in het team hebben dezelfde speelsterkte.
 • In de World Tour Rood wordt met rode ballen gespeeld. De vereniging zorgt voor aanwezigheid van minimaal 1 bal per baantje en maakt voor aanvang de baantjes klaar. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen.
 • De totale speelduur van een World Tour dag is ca. 1½ tot maximaal 2 uur.
 • Bij de indeling houden we rekening bij het samenbrengen van teams met in totaal maximaal ca. 24-26 kinderen. Dit aantal past op maximaal 2 volledige tennisbanen waarop overdwars 8 veldjes kunnen worden gemaakt. Een kleinere groep kan ook op 1 tennisbaan waarop overdwars 4 veldjes kunnen worden gemaakt.
 • In de World Tour Rood worden alleen enkelpartijen gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden in 2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen.
 • De kinderen spelen korte partijtjes tot 7 punten (geen games). 7-6 is dus einde partij. Serveren gaat om de beurt, dit mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit). Als de eerste poging fout gaat, mag er nog een keer worden geserveerd. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.
 • Er worden in de World Tour Rood geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats.

World Tour Oranje
Alle informatie over de World Tour Oranje.

 • Een ploeg bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • De worldtour is voor kinderen van 8 t/m 11 jaar en hebben het niveau oranje. In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor groen, mogen kinderen 2 jaar ouder zijn. Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood is ontgroeid, mag hij of zij 2 jaar jonger zijn.
 • Er kan worden ingeschreven voor oranje 1 (O1, de beteren) of oranje 2 (O2). Alle kinderen binnen de ploeg dienen dezelfde jeugd-speelsterkte te hebben.
 • Oranje speelt op een ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus incl. de tramrails.
 • Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen vereniging is. De dubbels worden ‘ad random’ door een computerprogramma (Tenniskids planner) samengesteld.
 • Er wordt met oranje ballen gespeeld. De hostvereniging zorgt voor aanwezigheid van 3 ballen per baan en maakt voor aanvang de oranje banen klaar. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld.
 • Advies start speeldag is 9.00 uur, aanwezig 8.45 uur. Totale speelduur van de dag is ca. 2½ tot maximaal 3 uur. Indien de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 12.00 uur).
 • Bij de indeling streven we ernaar meerdere ploegen bij elkaar te brengen met in totaal tussen de ca. 18 – 24 kinderen. Ditaantal past op 3 tot 4 tennisbanen. Eventueel wordt er op een smalle oranje baan gespeeld (halve lengtebaan incl. tramrails), echter alleen bij gebrek aan voldoende banen. Naast de oranje baan van enkelspelzijlijn naar enkelspelzijlijn is het
  ook mogelijk van een smallere versie van de oranje baan gebruik te maken. De zijlijnen van deze baan liggen dan zo’n 80 cm binnen de enkelspelzijlijnen van de volledige baan.
 • Naast de oranje baan van enkelspelzijlijn naar enkelspelzijlijn is het ook mogelijk om van een smallere versie van de oranje baan gebruik te maken. De zijlijnen van deze baan liggen dan zo’n 80 cm binnen de enkelspelzijlijnen van de volledige baan.
 • Vanaf 2018 spelen de kinderen om 4 gewonnen games en wordt het Beslissend Punt Systeem (BPS) toegepast bij een 40-40 stand. Bij een 3-3 stand in games wordt een beslissende game gespeeld (geen tiebreak). Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat.
 • Bij een oneven gamestand wordt er gewisseld van speelhelft.

Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer, bijv. Pietje wint, Jantje verliest. Iedere speeldag wordt een ploeg binnen de afdeling dagwinnaar.