• LinkedIn

Najaarscompetitie

Ook is er elk jaar de mogelijkheid om in het najaar competitie te spelen. Is er de wens om  competitie te spelen, dan dienen de volgende zaken in de gaten gehouden te worden:

  1. Iedereen dient zich zelf op te geven (dus ook onze toppers)!
  2. U kunt zich als team opgeven, maar de indeling zal uiteindelijk bepaald worden door de trainers en competitieleiders (i.v.m. speelsterkte kan afwijking van de gevraagde indeling noodzakelijk zijn). Ook zal het kunnen voorkomen, dat een extra speler bij het team geplaatst wordt.
  3. Als u zich opgeeft voor competitie, dan verplicht u zich tot het verrichten van bardiensten. Bardiensten in het kader van competities leveren geen punten op. Dit geldt alleen voor senioren.
  4. De kosten van de competitie (ballen, inschrijfgeld, maar ook eventuele boetes) komen voor rekening van de teams.
  5. competitiereglement senioren

Uitgebreide informatie betreffende de competitie vindt u op de KNLTB site, www.knltb.nl.